Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> Historia
         IMIENINY:
 9 i 11 października 2006 - Podsumowanie projektu SZKOŁA MARZEŃ2006-10-11  

Dnia 9 października 2006 roku w budynku Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się wojewódzkie podsumowanie projektu „Szkoła Marzeń”.  Była to ogromna uroczystość, na którą przybyli reprezentanci wszystkich z trzydziestu wielkopolskich Szkół Marzeń. Nie zabrakło również i nas.

Niestety, rozpoczęcie podsumowania nieco się opóźniło, gdyż odpowiedzialny za edukację w sejmiku wojewódzkim spóźnił się. Było to jednak w pełni usprawiedliwione- pół godziny wcześniej odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie sejmiku.

W czasie podsumowania dowiedzieliśmy się, ile wysiłku koordynatorzy włożyli w ten projekt. Poznaliśmy działania w ramach projektu, które były realizowane w innych szkołach. Mogliśmy zobaczyć również film o jednej ze szkół. W międzyczasie występowała kapela, która wszystkich zachwyciła nowymi interpretacjami ludowych piosenek.

Mimo, ze podsumowanie okazało się bardzo długie, to jednak mocheńska ekipa zachowała klasę do końca.

Po gali poszliśmy do Urzędu Wojewódzkiego.Po drodze zobaczyliśmy Poznańskie Krzyże. Pan Galla wytłumaczył nam ich symbolikę oraz wyjaśnił dlaczego dla poznaniaków są czymś szczególnym.

W budynku Urzędu Wojewódzkiego stała wystawa prezentująca pracę wszystkich szkół w czasie projektu. Było na czym oko zawiesić! Tyle wspaniałych pomysłów, tyle inicjatyw... Nie sposób wszystkiego zobaczyć. Zresztą, Mochy również okazały się wymarzoną szkołą;-)

Po wystawie odwiedziliśmy stary rynek i poszliśmy do Multikina na film pt: „World Trade Center”.

Był to naprawdę wspaniały dzień. Szkoda tylko, ze to już koniec tego wspaniałego projektu. Czekamy na następną edycję!

   
 

 

Dnia 11 października 2006r. odbyło się szkolne podsumowanie programu "Szkoła Marzeń", połączone z gminną uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu w naszej hali zgromadzili się wszyscy gimnazjaliści, bo to oni byli adresatami programu "Szkoła Marzeń". Wśród zaproszonych gości znaleźli się: P. Wójt Dorota Gorzelniak - współorganizator spotkania, Inpektor Oświaty p. Włodzimierz Pilich, Ksiądz Proboszcz Ryszard Penczyński, Sołtys Moch p. Stanisław Skorupka, szef Koła Emerytów, Rencistów i Niepełnosprawnych p. Leon Rozynek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich p. Wanda Kruk oraz dyrektorzy placówek oświatowych z naszej gminy - przedszkoli i szkół. Specjalnym gościem był p. Kościański - starszy wizytator.

Spotkanie uroczyście rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół w Mochach p. Andrzej Galla, witając wszystkich przybyłych na uroczystośc gości.

Następnie efekty programu szkolnego "Szkoła Marzeń" przedstawiła pani Renata Bortniak, która opowiedziała o tym, jakie główne działania były prowadzone przez rok funkcjonowania programu w Gimnazjum w Mochach. Poprzez prezentację multimedialną omówiła działania: "Z kulturą na ty" - wyjazdy do instytucji kultury, dofinansowanie comiesięcznych koncertów filharmonii dla uczniów klas IV - VI współpracującej Szkoły Podstawowej, działalność koła tanecznego; Koło medialno - dziennikarskie zajmujące się prowadzeniem szkolnej kroniki i strony internetowej wsi Mochy; Poznajemy Wielkopolskę - projekt, którego efektem jest folder wycieczek po Wielkopolsce; Język niemiecki w praktyce - comiesięczne warsztaty języka niemieckiego z udziałem 5 gimnazjalistów z Kaszczoru i wyjazd 10 gimnazjalistów do Niemiec; Żyjemy razem, czyli aktywność w środowisku - działanie polegające na włączeniu się uczniów w organizację imprez środowiskowych; Dla turystów, a więc dla siebie - podjęcie akcji znakowania tras turystycznych w gminie Przemęt we współpracy z UG Przemęt. Prezentacja multimedialna została uzupełniona występem dziewcząt z koła tanecznego i scenkami w języku niemieckim.

Projekt zakładał uczestnictwo wszystkich gimnazjalistów w przynajmniej jednym działaniu i to się powiodło. Chcieliśmy włączyć ok. 60 uczniów współpracującej Szkoły Podstawowej, udało się przynajmniej 170. Założyliśmy udział 15 gimnazjalistów z Kaszczoru - i tu niestety - udało się włączyć 5 uczniów. Głownym celem pragramu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich dzięki wspólnej pracy nauczycieli, społeczności lokalnej i stworzeniu lokalnych programów rozwoju oświaty.

Na zakończenie pracy w projekcie Dyrektor A. Galla wręczył podziękowania wszystkim nauczycielom pracującym przy realizacji zadań: p. Irenie Teichert, p. Jerzemu Bortniakowi, p. Barbarze Nowak, p. Grażynie Swiniarek, p. Izabeli Surmacewicz - Knop, p. Cecylii Korek, p. Brunhildzie Pietrzak. p. Honoracie Paterek, p. Agnieszce Marciniak oraz p. Wandzie Wojciechowskiej - nauczycielce Gimnazjum w Kaszczorze. Podziękowania zostały także wręczone partnerom lokalnym - Księdzu Proboszczowi Ryszardowi Penczyńskiemu - Parafia Rzymskokatolicka, p. Stanisławowi Skorupce - Sołectwo, p. Leonowi Rozynkowi - KERiN, p. Wandzie Kruk - KGW, p. Barbarze Utarata - Przedszkole Samorządowe w Mochach, a także (niestety nieobecnym) p. Maciejowi Ratajczakowi - GOK Przemęt i p. Elżbiecie Szydłowskiej - Gimnazjum w Kaszczorze.

Następnie głos zabrała P. Wójt Dorota Gorzelniak, która podkreśliła wagę oświaty w gminie Przemęt oraz złożyła życzenia wszystkim pedagogom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tradycyjnie P.Wójt wręczyła także nagrody - p. Katarzynie Rimke - Dyrektor Przedszkola w Kaszczorze, p. Zdzisławie Bessman - Dyrektor ZSP w Przemęcie, p. Elzbiecie Szydłowskiej - Dyrektor ZS w Kaszczorze, p. Honoracie Paterek oraz p. Renacie Bortniak - nauczycielkom ZS w Mochach. Specjalne podziękowanie od p. Wójt oraz szefów placówek oświatowych gminy Przemęt otrzymał p. Zdzisław Kościański - starszy wizytator.

Na tym zakończyła się oficjalna uroczystość. Goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek.

   

   

   

 

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 4928752      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia