Strona główna -> RYWAL-KLON
         IMIENINY:
 Duże zmiany!?2010-12-17  

Samo zebranie, które było otwarte dla wszystkich mieszkańców Moch oraz sympatyków klubu, zgromadziło w mocheńskiej sali wiejskiej ludzi najbliżej z samym klubem ULKS "Rywal-Klon" Mochy związanych. Zgromadzonych przywitał ustępujący prezes Bogdan Kupczyk w imieniu własnym oraz obecnych lub już byłych członków Zarządu: wiceprezesa Bernarda Knopa, który także złożył dymisję oraz Marka Matysika, Jana Szuberta i Szymona Hudzika.

Po propozycji z sali na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano zaproszonego Andrzeja Galla, który znakomicie wywiazał się z tego zadania i zebranie przebiegło w bardzo merytorycznej i spokojnej atmosferze.

Obrady na dobre zaczęły się od przedstawienia sprawozdania ustępującego prezesa, któremu jednak nie udzielono absolutorium, gdyż ze sprawozdaniem nie miała możliwości zapoznać się Komisja Rewizyjna. W tej sytuacji postanowiono, że podczas tego posiedzenia odbędzie się zebranie wyborcze, a sprawozdanie prezesa będzie rozpatrzone w innym terminie.

Następnie postanowiono zmienić statut klubu. W całości, gdyż poprzednią wersję postanowiono kompletnie przeredagować. Jako, że bardzo dobrze przygotowany projekt takiego statutu został przedstawiony przez przewodniczącego zebrania, to, po kilku drobnych poprawkach, został on szybko uchwalony praktycznie jednogłośnie.

Teraz mozna było przejść do wyborów nowych władz. Najpierw prezesa, a potem pozostałych 6 członków Zarządu. Kandydować zdecydował się tylko jeden uczestnik zebrania, mimo że propozycji było wiele. Jan Szubert jednak musiał zostać zaakceptowany w wyniku tajnego głosowania i tak się też stało. 85% poparcie mówiło wszystko, jest nowy prezes!

Następnie zebrani przyjęli, że Zarząd zostanie uchwalony w wyniku głosowania na poszczególnych kandydatów, których poda wyłącznie nowo wybrany prezes. Żadna kandydatura nie budziła większych wątpliwości i członkami Zarządu klubu zostali: Damian Fajfer, Szymon Hudzik, Mateusz Knop, Łukasz Kupczyk, Marek Matysik i Mateusz Wawrzyniak.

Wybór ten ucieszył także trenera seniorów Tomasza Skrzypczaka, który oddał swój los w ręce nowego zarządu, wyrażając chęć dalszej pracy w klubie, którą wciąż wykonuje i plan przygotowań do rundy wiosennej jest już gotowy.

Po tym zebranie zakończono, a nowy Zarząd postanowił od razu spotkać się z zawodnikami i trenerami, by pomówić o bieżących sprawach już we własnym gronie.

Mnie pozostaje tylko żywić nadzieję, że nowe władze pomne dotychczasowych błędów, uporządkują sprawy formalne i klub bedzie wzbudzał emocje wyłącznie sportowe, czego im serdecznie życzę ku zadowoleniu wszystkich. A na godne podziękowanie za dotychczasową pracę, przede wszystkim byłemu prezesowi, ale także innym dotychczasowym działaczom, przyjdzie czas po przyjęciu zaległego sprawozdania.

Zapraszam do podzielenia się radami, które mogą pomóc klubowi w dalszym jego rozwoju:

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    

 liczba odwiedzin: 5014635      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia