Kadra... ;)2014-09-29  

                                                      

                                   

                                                                 PERSONEL PRZEDSZKOLA:

 DYREKTOR 

mgr Barbara Utrata

NAUCZYCIELE 

Jolanta Jung - wychowawca grupy 5-6-  latków

Aneta Hamrol - wychowawca grupy 5-6- latków

Barbara Matysiak– wychowawca grupy 4-5- latków

Małgorzata Józefczak- wychowawca grupy 3-4- latków

Agnieszka Miś -  ½ etatu w grupie 3-4-5- latków

 Małgorzata Józefczak- j. angielski

Agnieszka Miś- logopedia

Bogumiła Ganczarska- religia w grupie 6-latków


PERSONEL ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWY

            Aldona Kasprzyk – intendentka

            Małgorzata Marciniak – kucharka

            Kinga Klecha – pomoc kuchenna

            Wanda Matuszewska – woźna oddziałowa

            Anna Babuszkiewicz – woźna oddziałowaredaktor: Aneta Hamrol