AKTUALIZACJA 6 marca 20182010-12-05  
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN 
B H P


załączniki
REGULAMIN
STYPENDIALNY

REGULAMIN
PORZĄDKOWY

zasady korzystania z urządzeń elektronicznych

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
REGULAMIN
RADY RODZICÓW
REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PPODSTAWOWEJ


REGULAMIN 
ŚWIETLICY SZKOLNEJ
REGULAMIN STOŁÓWKI
SZKOLNEJ
REGULAMIN
KORZYSTANIA
Z PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SZAFEK UCZNIOWSKICH
REGULAMIN
BIBLIOTEKI
REGULAMIN  WYCIECZEK 
załączniki:  
Karta wycieczki  
Lista uczestników  
Zgoda rodziców  
Rozliczenie wycieczki

Procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z E-DZIENNIKA:
nauczyciele
rodzice

PROCEDURY 
zwolnienia z WF

PROCEDURY
niedostosowanie społeczne

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ


REKRUTACJA 2018/19

KARTA
dodatkowe informacje
o uczniu
HARMONOGRAM
czynności rekrutacyjnych
wniosek
z obwodu szkoły
wniosek
spoza obwodu szkoły
oświadczenie potwierdzające
wolę przyjęcia
DEKLARACJE RODZICÓW:
ucznia klasy 1 SP
ucznia klasy 2 SP
ucznia klasy 3 SP

REKRUTACJA DO KLAS SPORTOWYCH:

 Regulamin naboru  deklaracja - wypełnienie drukiem
deklaracja - wypełnienie ręczne


WNIOSKI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 do wypełnienia elektronicznego w WORD  do wypełnienia ręcznego po wydruku

Inne ważne informacje i komunikaty w dziale: plany, programy, listy, wykazy...redaktor: Naczelny