Figura Jana Pawła 2 poświęcona!2011-04-22  

W hołdzie wdzięczności...
...mocheńscy Parafianie postanowili postawić przy swoim kościele
figurę Papieża Jana Pawła II,
którą z okazji beatyfikacji poświęcił proboszcz Ryszard Penczyński.

Tak wygląda z całkiem bliska w wersji 3D KLIKNIJredaktor: Naczelny