Zarząd2011-05-23  

Prezes: Andrzej Kowalewicz

Wiceprezes-Naczelnik: Jakub Utrata

Wiceprezes: Kazimierz Franek

Zastępca Naczelnika: Romuald Janusz

Sekretarz: Grzegorz Bladocha

Skarbnik: Grzegorz Wojciech

Gospodarz: Przemysław Kowalewicz

Kronikarz: Edward Olszewski

Członek: Piotr Kokornaczyk