23 Bieg Niepodległości2014-11-11  
SUROWA GALERIAredaktor: Naczelny