DOŻYNKI 20182018-08-26  

Tegoroczne Dożynki w Mochach odbyły się 26 sierpnia, rozpoczęły się tradycyjnie korowodem dożynkowym o godz. 14.00.

Jego przejazd śledzili licznie zgromadzeni mieszkańcy już na głównym skrzyżowaniu. W tym roku wyjątkowo duża ilość rolników z maszynami rolniczymi stawiła się do korowodu. Z kolei nietypowo – nie było niemal przebierańców. Wyjątek stanowili motocykliści, na czele z najmłodszym – Ignasiem Knopem. Tradycyjnie korowód zrobił rundę honorową wokół boiska stadionu.

Tradycyjnie także obecni byli włodarze samorządowi gminy i powiatu, w tym roku wyjątkowo liczni. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania darów ziemi i wieńca dożynkowego przez starostów dożynkowych – p. Celinę Woga, p. Barbarę Piosik oraz p. Marka Merdę włodarzom gminy i powiatu.

Przemawiający na początku uroczystości Sołtys p. Marek Malcherek powitał gości: Księdza Proboszcza Ryszarda Penczyńskiego, Starostę powiatu wolsztyńskiego – p. Janusza Frąckowiaka, Panią Wójt Dorotę Gorzelniak, Pana Wicewójta Mariusza Silskiego, kierownika wydziału oświaty, kultury, sportu i promocji starostwa p. Waldemara Kalitkę, radnych powiatowych i gminnych, oraz P. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mochach – Barbarę Utrata. Sołtys podziękował wszystkim rolnikom za ich trudną pracę, po czym z życzeniami dla rolników pośpieszył Pan Starosta. Następnie głos zabrała Pani Wójt, która potwierdziła decyzję o niestartowaniu w najbliższych wyborach samorządowych i podziękowała wszystkim za dotychczasową współpracę. Następnie Pan Wicewójt przedstawił dalsze plany związane z przebudową drogi w Mochach.

Następnie Ksiądz Proboszcz pobłogosławił chleb upieczony z tegorocznych plonów, którym z mieszkańcami Moch i ich gośćmi dzielili się włodarze wiejscy, gminni i powiatowi.

Szczere zainteresowanie widzów wzbudziły występy dzieci w mocheńskiego przedszkola i szkoły. Dzieci pod opieką nauczycielek tańczyły, śpiewały i recytowały wiersze.

Później Pan Sołtys i p. Elżbieta Wita wręczali nagrody za dożynkowy wystrój domostw i nagrodzili także uczestniczących w korowodzie motocyklistów, a najmłodszy z nich – Ignaś Knop - zrobił rundę honorową wokół stadionu swoim pojazdem, co wzbudziło aplauz widowni. Na tym zakończyła się oficjalna część uroczystości.

Uczestnicy Dożynek mogli potem skorzystać z przygotowanych atrakcji – dmuchanych zamków, przejazdów samochodzikami, przejazdu na wirującym byku, „kąpieli” w kolorowych kulkach czy zabaw przygotowanych dla dzieci. Dla ciała także coś się znalazło – można było skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej.

Dla najmłodszych chłopców – z przedszkola i początkowych klas szkoły podstawowej – Prezes klubu Rywal – Klon p. Mirosław Pietrzak zorganizował turniej piłkarski. Wzięły w nim udział dwie drużyny z Moch i dwie drużyny z Kaszczoru. Mecze były zażarte, a młodzi piłkarze bardzo przeżywali każdą zdobytą lub straconą bramkę. Każdy zawodnik wygrał – każdy otrzymał medal za udział w turnieju.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz woltyżerki kozackiej w wykonaniu Grupy kaskaderskiej jazdy konnej - Apolinarski Group z Bukówca Górnego. Widzowie oklaskiwali bardzo różnorodne akrobacje na koniach. Dużym atutem grupy było posiadanie w składzie jednej amazonki.

Po wszystkich uroczystościach odbyła się nieco niemrawa zabawa taneczna.

G A L E R I A

Każde Dożynki to ważne wydarzenie w życiu wsi. Nie inaczej było i w tym roku. Chociaż wszystkie ważne elementy tej tradycji miały miejsce, to jednak czegoś zabrakło. Powiedziała o tym p. Elżbieta Wita, która wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku znajdą się chętni w Mochach do ubarwienia uroczystości swoimi pomysłowymi przebraniami, scenkami i hasłami. Wierzmy, że ludziom w Mochach jeszcze się chce…

Renata B.       redaktor: Naczelny