Świąteczna pomoc wolontariuszy...2018-12-29  

Szkolne Koło Wolontariatu w listopadzie i grudniu 2018 r. podjęło kolejne działania pomocowe na rzecz osób w trudnej sytuacji...redaktor: Naczelny