Absolwenci pomagają w wyborze szkoły2019-05-28  

W maju uczniów klas VIII i III gimnazjum odwiedziło kilku absolwentów naszej szkoły. Wizyty miały charakter promocyjny szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, do których obecnie uczęszczają.

Jednym z absolwentów naszej szkoły był Dawid Czernicki, który przyjechał ze swoim nauczycielem, by przybliżyć uczniom zawód technik mechanik/klasa strażacka. Można go zdobyć w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu. 

 Dawid, w stroju strażaka opowiadał o specjalistycznych obozach szkoleniowych, nauce wykonywania części maszyn, naprawy i eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo–gaśniczego i o praktykach, które odbywają w Państwowej Straży Pożarnej. 

Owe spotkania pomogły wielu uczniom podjąć właściwe decyzje.

A.    Kruk             redaktor: Naczelny