Strona główna -> PRZEDSZKOLE
         IMIENINY:
 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych- wymogi RODO2018-06-01  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dzieci jest Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, ul. Wolsztyńska 10, 64-23 Przemęt;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• niezbędnym do realizacji procesu edukacji w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Mochach na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO;

• niezbędnym do archiwizowania dokumentacji związanej z procesem edukacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO;

• niezbędny do skontaktowania się lub udzielania odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu edukacji.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

• pracownicy Przedszkola;

• podmioty współpracujące z Przedszkolem na podstawie umów powierzenia w związku z realizacja procesu edukacji;

• organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu edukacji a następnie zgodnie z wymogami przepisów sektorowych.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zgody osoby której dane dotyczą.

redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 3867958      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia