Strona główna -> MOCHY -> Mochikanie
         IMIENINY:
 Mamy nowego Sołtysa!!!2019-01-28  
Na kolejne sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Wiejskie przybyło 131 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Zebranie otworzył Sołtys Marek Malcherek, a gośćmi był zarówno nowy Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, jak i wicewójt Waldemar Kalitka. Nad przebiegiem wyborów nowych władz wsi Mochy z ramienia gminy czuwać miała pani Joanna Karkowska.
Najpierw dotychczasowy sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej, które zostało przyjęte przez aklamację! A był to dobry rok, w którym nasza wieś znów wygrała rywalizację w konkursie Aktywna Wieś. Przypomniał realizowane zadania, a także najbliższe plany, które zostały przyjęte na poprzednim zebraniu.
Oszczędnie na temat planów wypowiadali się obaj wójtowie, którzy jeszcze zbierają głosy i postulaty mieszkańców poszczególnych wsi. Podzielili się jednak niektórymi problemami dotyczącymi oczyszczania ścieków, gazyfikacji czy remontów dróg.
Jednak głównym celem Zebrania były wybory nowych władz sołectwa. Najpierw zgłoszono kandydatów na fotel Sołtysa. Marek Malcherek zgodził się na ponowne kandydowanie i podobnie jak 4 lata temu jego konkurentem został Bogusław Tomiak. Wybrana Komisja Skrótacyjna: Monika Szokało, Stanisław Skorupka i Mateusz Wawrzyniak przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego na nową, tym razem pięcioletnią kadencję wybrano Bogusława Tomiaka - 81 głosów. Dotychczasowy sołtys pogratulował zwycięzcy, życzył powodzenia i przekazał dalsze prowadzenie zebrania.
A w nim nastąpiło wybieranie członków Rady Sołeckiej. Kilku z poprzedniej zgodziło się ponownie kandydować, ale w większości musiała być ona zmieniona. Kandydatów ostatecznie było 15, z których wybrano 11 członków nowej Rady. Ostatecznie tworzą ją wszyscy kandydujący z poprzedniej kadencji (Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Bortniak, Marek Rzyski, Bernard Knop) oraz nowi Małgorzata Marciniak, Danuta Skulska, Mirosław Pietrzak, Łukasz Kupczyk, Andrzej Kowalewicz i Marcin Skorupiński.
4 kandydatów (Kamila Mykaj, Grzegorz Bladocha, Mateusz Knop i Wojciech Smerdka) być może, wzorem nowego sołtysa, zyskają większe zaufanie zebranych w następnych wyborach.
W trakcie długiego liczenia głosów poruszano bieżące problemy i bolączki mieszkańców. Po ogłoszeniu wyników, nowy Sołtys zaprosił nową Radę i ustępującego Sołtysa na pierwsze Zebranie Rady Sołeckiej i zakończył Zebranie.
Cóż, pozostaje tylko życzyć dobrej współpracy i samych sukcesów zarówno nowemu Sołtysowi, jak i jego nowym doradcom.

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 5014905      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia