Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> WSPÓLNIE
         IMIENINY:
 Teatr bawi, uczy, wychowuje i ciekawe treści profilaktyczne przekazuje2018-11-20  

20 listopada br. uczniowie obejrzeli przedstawienia profilaktyczne dostosowane do odpowiednich grup wiekowych.

Fabuła spektaklu dla klas I - III ,,Kolczasta przyjaźń” poruszała problem tolerancji wobec inności. W przypadku naszych adresatów dotyczyła pozornie błahej odmienności: w wyglądzie czy ubiorze, która nierzadko staje się przyczyną dziecięcych dramatów - wyśmiewania, dyskryminacji i wykluczenia z grupy rówieśniczej. Nie stroni również od poruszenia problemu akceptacji wobec niepełnosprawnych kolegów. Innym celem programu ,,Kolczasta przyjaźń” było: stymulowanie poczucia własnej wartości dziecka, kształtowanie umiejętności komunikowania się i współdziałania, pokazanie jak łagodzić napięcia emocjonalne i rozwiązywać konflikty w grupie. Postać Jeżyka promowała treści zawierające elementy racjonalnego odżywiania i higieny osobistej.

Fabuła spektaklu dla klas IV - VI ,,Pętla zdarzeń” poruszała problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej – równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje: począwszy od obelg, gróźb, szantażu i poniżania po pozornie niewinne wyśmiewanie i plotki. Program ,,Pętla zdarzeń” uczył jak neutralizować przemoc na różne sposoby, między innymi przez rozwijanie uczucia empatii, które umożliwia wczucie się w sytuację ofiary. Uczył jak kształtować umiejętności społeczne, jak rozwiązywać konflikty i opierać się naciskom ze strony otoczenia. Wskazywał gdzie szukać pomocy i jakie mechanizmy obronne może przyjmować potencjalna ofiara.

Fabuła spektaklu dla klas VII, VIII, III gimnazjum ,,Retusz” osnuta była wokół rozterek młodych ludzi. Często wynikają one z trudności dokonania wyboru między stylem życia lansowanym przez komercyjne media, a wartościami propagowanymi przez szkołę i rodzinę. Program ,,Retusz” nie ograniczał się do standardowego pogłębienia encyklopedycznej wiedzy na temat szkodliwości używek: papierosów, alkoholu i narkotyków. Analizował pewne mechanizmy ich wpływu na człowieka - takie jak: system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnień. Rozprawiał się z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Pokazywał jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnych, nie ulegać presji rówieśniczej.

GALERIA

Mam nadzieję, że przedstawienia profilaktyczne staną się inspiracją do podejmowania rozmów o: cechach prawdziwej przyjaźni, formach przemocy i agresji oraz ukazaniu problemu używek, które przeszkadzają w realizacji marzeń.

pedagog Anna Kruk            

redaktor: Naczelny  

<- powrót        
Komentarzy: 0Strona:    dodaj komentarz

 liczba odwiedzin: 4113214      online: 2

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia