Strona główna -> SZKOŁA PODSTAWOWA -> Biblioteka Szkolna
         IMIENINY:
 Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży2020-09-30  
Co o roli książki i literatury w życiu dzieci sądzi Joanna Papuzińska, znakomita polska pisarka, poetka, wykładowca i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, osoba przez całe życie związana z czytelnictwem i książką dziecięcą. 

„Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom! Na pewno każdy rodzic chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów
w przedszkolu, szkole, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi. Aby tak się stało wcale nie trzeba stosować nowoczesnych metod lansowanych w wielu podręcznikach dla rodziców – trzeba skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka – należy zachęcić dziecko do czytania książek. Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji
w rozwój dzieci.
To właśnie w książce nasz maluch znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.” 

Dom rodzinny ma najsilniejszy wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych, ponieważ to właśnie w domu rodzinnym ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką. Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka. Aby rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci warto włączyć czytanie książek do codziennego porządku dnia, według badań wystarczy czytać dziecku 20 minut dziennie, aby mogło ono w pełni kształtować swoją osobowość oraz rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie. 

Korzyści z czytania dziecku

1.Budowanie silnej więzi ze swoim dzieckiem – więź z rodzicami to fundament na całe życie, szczególnie ważny w czasach ciągłego pośpiechu, pogoni za karierą i pieniędzmi. 

2.Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych – poznawanie i zapamiętywanie nowych słów ułatwi dziecku wyrażanie własnych myśli i uczuć oraz prowadzenie swobodnych i ciekawych rozmów.
 
3.Pobudzanie i rozwój wyobraźni – podczas czytania dziecko przenosi się w wyimaginowany świat i tworzy sobie w głowie obrazy, pobudza w ten sposób wyobraźnię i pamięć, bo łączy nowe informacje z tymi, które już posiada. 

4. Rozwój empatii – dziecko uczy się wrażliwości oraz rozpoznawania i rozumienia emocji kierującymi ludźmi. Na podstawie doświadczeń i błędów popełnianych przez bohaterów książek, uczy się życia i dowiaduje się, jak zachowywać się w sytuacjach, z
którymi może się kiedyś zetknąć, przewiduje następstwa określonych działań i decyzji. 

5.Pomoc w trudnych sytuacjach – książka może mieć działanie terapeutyczne. Sytuacje, w których znajdują się bohaterowie, mogą być drogowskazem dla dziecka w momencie, gdy samo napotka na swojej drodze problemy, wzorcem radzenia sobie w trudnych momentach. 

6.Budowanie poczucia własnej wartości dziecka – czas poświęcony na czytanie pozwala dziecku czuć się ważnym, potrzebnym i kochanym, a to najlepsza podstawa do budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości. 

7.Poszerzanie wiedzy – książki przynoszą rozległą wiedzę o konkretnych dziedzinach życia, pobudzają ciekawość i pozwalają rozwijać zainteresowania. Śledzenie akcji i dialogów oraz zależności przyczynowo-skutkowych uczy logicznego myślenia. Ale to nie wszystko – daje także wiedzę o samym sobie i uczy odróżniać dobro od zła. Kształtuje też nawyk zdobywania wiedzy i utrwala go na całe życie.

Korzyści z czytania jest oczywiście dużo więcej. Dzieci, którym rodzice czytają, ogólnie są bardziej odporne na zagrożenia współczesnego świata i znacznie lepiej radzą sobie w życiu. 

Zalety czytania książek przez młodzież 
Książka: 
- pomaga rozwijać język i słownictwo, 
- stawia pytania do przemyśleń, 
- uczy zachowań etycznych, 
- pomaga zrozumieć siebie, 
- dostarcza rozrywki i emocji, 
- rozwija uczucia i zdolność do empatii, 
- dostarcza wiedzy, 
- tłumaczy rzeczywistość, 
- pobudza fantazję, 
- jest towarzyszem w samotności,  
- rozwija myślenie

Według słów pani I. Podlasińskiej: „Droga do czytelnictwa wiedzie przez aktywny udział rodziców w tym procesie (…) Nikt i nic nie może ich w tym wyręczyć. Biblioteka, przedszkole, szkoła mogą być tylko pomocą” – dopiero współdziałanie szkoły oraz domu rodzinnego w tej dziedzinie może dać efekty jedynie w warunkach wzajemnego zrozumienia. 

 Zachęcam do czytania!
redaktor: ISKA  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 6529457      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia